FAQ

Què és aquesta plataforma?

És una nova eina per la comunitat de programari lliure i codi obert de l’àrea d’influència de la ciutat de Barcelona. El nom de FLOSS prové de les sigles en anglès de Free (Libre) and Open Source Software.

La plataforma està desenvolupada sobre Drupal 8, un sistema de gestió de continguts (CMS) per a aplicacions web distribuït sota llicencia GNU/GPL, és a dir, lliure i de codi obert. Compta amb una secció on es poden localitzar sobre un mapa les entitats, projectes i esdeveniments que formen part de la comunitat FLOSS, centrat en l’àrea de Barcelona però obert a qualsevol actor europeu que hi tingui relació. La plataforma cobreix necessitats d’una xarxa social professional, basada en el concepte de grups. Les diverses entitats poden crear el seu grup per donar-se a conèixer, donar d’alta els seus projectes FLOSS, crear esdeveniments, generar debats, publicar notícies o oferir oportunitats de finançament o col·laboració, enllaçant els seus repositoris Git i donant-los a conèixer.

Què és una entitat?

Qualsevol empresa, associació, fundació, start-up, grup de recerca, centre educatiu, etc. En cas de dubte de si és entitat o projecte el que es vol donar d’alta, pensar si té una raó social al darrera.

Quan donar-la d'alta?

En qualsevol moment, però és necessari haver-se registrat prèviament a la plataforma com usuari.

Qui pot donar d'alta una entitat?

L’usuari que doni d’alta una entitat hauria de ser algú que realment hi tingui una vinculació, i fora bo que gaudís de l’autorització per part de l’entitat, ja que d’altra manera, ia petició de la comunitat, es podria donar el cas que es considerés que s’ha apropiat de la marca de l’entitat de forma il·lícita. En aquest cas, el moderador de la plataforma podria treure el rol d’administrador al usuari que l’ha creat.

Què és un projecte?

Allò que una entitat o conjunt d’entitats pensa portar a acompliment.

Quan donar-lo d'alta?

Ídem que amb les entitats

Qui pot donar-lo d'alta?

Ídem que amb les entitats

Què és l’administrador / gestor d'un projecte o entitat? Què pot fer?

És la persona responsable de mantenir actualitzada la informació del grup corresponent, crear esdeveniments associats i temes (noticies, oportunitats de finançament, ...). Pot afegir afegir altres usuaris com co-administradors del grup.

Pot haver més d'un administrador de projecte o entitat?

Sí, poden haver-hi tants com es cregui convenient, tot i que es recomana mantenir un nombre baix per tenir el grup controlat.

Com es crea un esdeveniment i quins camps són obligatoris?

Un esdeveniment es crea des de l’entitat o projecte associat, i es recomanable completar amb cura tots els camps, en especial nom, descripció, adreça i coordenades, data inici i fi.

Què és un tema?

Un tema és una estructura que permet publicar una noticia, una oportunitat de finançament o iniciar un debat sobre una qüestió en particular.

Com crear una notícia?

Si anem a la barra de menú, cliquem el símbol ‘+’ i escollim «Crear tema». El camp «tecnologies», que són un seguit d’etiquetes separades per comes, ens serveix per a què la gent ens trobi la notícia quan ens busqui per temes concepte de taxonomies). No només podem inserir tags tecnològics e.g. «php», sinó també qualsevol que creiem rellevant per ser trobats, com per exemple «law», «dret», «ley», ...

Qui pot crear contingut dintre un grup?

Només els administradors del grup poden crear nous continguts.

Com enllaçar un vídeo de vimeo o youtube i que es pugui previsualitzar a la plataforma?

S’ha d’inserir amb l’element html <iframe>, e.g.:
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/289820298&quot; width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9eW99tyKkpM?rel=0&quot; frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Com enllaçar un imatge i es pugui previsualitzar a la plataforma?

<img alt="Edifici de Barcelona" src="http://......"/>

Com obrir un contenciós si crec que algú s'ha fet responsable d'un projecte sense tenir-ne dret?

Envia un correu a info(at)flossbcn(dot)org detallant els motius

He trobat un contingut inapropiat, com el reporto?

Existeix un botó "REPORT" en fons vermell per fer això. Els administradors de la plataforma veuran el contingut reportat i emprendran l'acció pertinent si s'escau.

Com haig d’utilitzar la barra de cerca per trobar exitosament el que busco?

Si vols buscar una entitat (o projecte) per tecnologia o àmbit d'actuació, entra al menú entitats (o projectes) i utilitza els camps dedicats.

Si desitges buscar un string determinat entre tots els continguts, dintre el títol i els detalls dels grups i dels temes, utilitza la barra de cerca del menú principal.

Què és el marketplace?

El marketplace és la zona de la plataforma on els usuaris poden fer propostes per a transaccionar amb altres usuaris. Aquestes propostes venen representades per "temes" que tenen la marca especial de "marketplace".

Com crear una proposta al marketplace?

Per a crear una proposta al marketplace cal crear un tema i marcar-lo la casella "marketplace". Addicionalment cal indicar les dates de validesa de la proposta (inici i caducitat) i la seva temàtica. No oblideu indicar com preferiu que us arribin les respostes.

Com respondre a una proposta al marketplace?

En general les propostes del marketplace indiquen quina és la forma de resposta preferida pel proposant. Si no se n'indica cap, podeu sempre contactar amb el proposant a la seva pàgina d'entitat o projecte.

Quines temàtiques hi han disponibles al marketplace i quan utilitzar-les?

Les temàtiques actualment disponibles al marketplace són:

- Associació: propostes de recerca de socis per a algun projecte o licitació
- Col·laboració: propostes de demanda o oferta de col·laboració en algun projecte
- Feina: propostes de demanda o oferta de feina retribuïda
- Finançament: propostes de demanda o oferta de finançament per a algun projecte
- Formació: propostes de demanda o oferta de formació, retribuïda o no
- Licitació: propostes de projectes en model d'oferta pública
- Altres: tot el que no queda cobert per les temàtiques disponibles

Com posar i eliminar una oferta de treball?

Es fa via creació d’un tema des de l’entitat que oferta el treball, indicant que forma part del marketplace a la temàtica "Feina". No oblideu indicar com preferiu que us arribin les respostes.

Com fer un post per a una oferta de col·laboració?

Es fa via creació d’un tema des de l’entitat que oferta el treball, indicant que forma part del marketplace a la temàtica "Col·laboració". No oblideu indicar com preferiu que us arribin les respostes.

Els continguts de la plataforma són públics?

Sí, els continguts de la plataforma són públics i qualsevol usuari hi pot accedir sense necessitat de registrar-se.

Criteris de participació

• Involucració al món FLOSS local: tots els menbres de l'ecosistema flossbcn han de tenir alguna mena d'involucració al món FLOSS local. Aquesta involucració ha d'entendre's en un sentit no limitatiu, de forma que qualsevol rol a les comunitats locals (no únicament desenvolupadors) es considera adequat i la vinculació no té perquè ser permanent ni formal.

• Residència a l'àrea de Barcelona: inicialment l'ecosistema ha d'estar format pels actors residents a la ciutat de Barcelona, però també en aquest cas el criteri ha d'entendre's de forma
no limitativa, ja que l'ecosistema FLOSS en realitat no té fronteres geogràfiques definides. Per tant, des d'aquest punt de vista han de considerar-se part de l'ecosistema flossbnc actors no directament residents a la ciutat però que d'alguna forma -per proximitat geogràfica o per relació amb comunitats locals- tenen incidència a l'ecosistema de la ciutat.

• Més enllà del programari: actualment la filosofia de compartir coneixement de forma oberta i lliure que ha iniciat el moviment FLOSS s'ha estès a entorns molt diferents del pur desenvolupament de programari. El món de les tecnologies “open” i col·laboratives abasta camps molt diversos que, a més a més, acostumen a estar en contacte proper. Un ecosistema FLOSS no es pot limitar actualment únicament al món del programari, per la qual cosa l'ecosistema flossbcn està format també per actors no directament relacionats amb projectes de software. Cal tenir en consideració, doncs, que l'ecosistema ha d'incloure també qualsevol mena d'iniciativa “open”, com per exemple poden ser les xarxes obertes, l'Open Data, l'Open Design, l'Open Manufacturing, l'Open Hardware o, en general, qualsevol iniciativa que fomenti el coneixement obert i creat de forma col·laborativa.

Com contribuir a millorar la plataforma

Més dubtes sobre la plataforma?

Comparteix els teus dubtes al stream de FlossBcn https://flossbcn.org/group/4/stream o escriu-nos a info (arroba) flossbcn.org i et respondrem el més aviat possible.

Qui som?

La plataforma està impulsada inicialment per l’Ajuntament de Barcelona, concretament des del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital i el Departament de Desenvolupament de l’Institut Municipal d’Informàtica.

A partir d’aquí, el mèrit que existeixi aquesta plataforma i el protagonisme recau en un seguit d'organitzacions i persones de la pròpia comunitat FLOSS de Barcelona que participen i col·laboren des de Juliol de 2018.

L’objectiu és que aquesta plataforma sigui administrada de forma autònoma per la pròpia comunitat FLOSS de Barcelona el més aviat possible.