Estàndards Ètics Digitals: Eines per establir polítiques