Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital

Entities 2 members
 • Technological Sovereignty and Digital Rights in Cities – Eurocities round tables

  23 Jan '19 15:30 - 19:30
  Ca l'Alier

   

  En el context de la reunió del Fòrum de la Societat del Coneixement d'Eurocities que se celebrarà a Barcelona del 23 al 25 de gener, la Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona es complau a convidar-vos a les taules rodones "Public Money = Public Code" i "Cities Coalition for Digital Rights" que tindran lloc la tarda del 23 de gener.

  EUROCITIES és la xarxa de més de 140 governs de les principals ciutats europees. Barcelona acollirà la reunió del grup temàtic de la Societat del Coneixement i se centrarà en estàndards digitals ètics, sobirania tecnològica i intel·ligència artificial a les ciutats.

  --

  En el contexto de la reunión del Foro de la Sociedad del Conocimiento de Eurocities que se celebrará en Barcelona del 23 al 25 de enero, la Comisionada de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona se complace en invitarle a las tablas redondas "Public Money = Public Code" y "Cities Coalition for Digital Rights" que tendrán lugar la tarde del 23 de enero.

  EUROCITIES es la red de más de 140 gobiernos de las principales ciudades europeas. Barcelona acogerá la reunión del grupo temático de la Sociedad del Conocimiento y se centrará en estándares digitales éticos, soberanía tecnológica e inteligencia artificial en las ciudades.

  --

  In the context of the Eurocities Knowledge Society Forum meeting that will be held in Barcelona on 23-25 January 2019, the Technology and Innovation Office of Barcelona City Council is pleased to invite you to the panels “Public Money = Public Code” and “Cities Coalition for Digital Rights” that will take place on 23rd of January in 2019 afternoon.

  Eurocities is the network of more than 140 governments of the major European cities. Barcelona will host the meeting of the thematic group Knowledge Society and will focus on Digital Ethical Standards, Technological Sovereignty and Responsible Artificial Intelligence in cities. 

   

   

   

  Dimecres 23 de gener – Miércoles 23 de enero - Wednesday 23 January

  Ubicació – Ubicación Venue

  Barcelona Institute of Technology. Ca l’Alier. C/ Pere IV 362. 08019 Barcelona

  Places limitades – Plazas limitadas  - Limited seats

    

   

  Agenda

  15.30 Registre, tè i café – Registro, té y café Registrations, tea & coffee

   

  15.50 Gala Pin. Discurs Benvinguda de la Regidora de participació i districtes – Discurso de Bienvenida de la Concejala de participación y distritos  Welcome speech by the Councillor for participation and districts

   

  16.00 Public Money = Public Code / Taula rodona – Mesa redondaPanel

   

  17:00 Gerardo Pisarello. Discurs Benvinguda del primer tinent d’alcalde – Discurso de bienvenida del primer teniente de alcaldeWelcome Speech by the First Deputy Mayor

   

  17:30 Cities Coalition for Digital Rights / Taula rodona – Mesa redondaPanel

   

  19:00 Cloenda  Cierre – Closing

   

   

  *Idiomes: anglès, català i castellà; hi haurà servei de traducció simultània per mitjà de l’app Globalevent

  Idiomas: inglés, catalán y castellano; habrá servicio de traducción simultánea a través de la app Globalevent.

  Languages: English, Catalan and Spanish; there will be simultaneous translation service with the app Globalevent.